INFONET d.o.o. Tuzla postao partner kanadske korporacije Extracomm Inc.

Iako mnogi misle da su fax aparati prevaziđena tehnologija, oni ipak nastavljaju da žive u novom obliku.

Elektronske komunikacije kao što je elektronska pošta su postale dominante, ali za određene poslovne procese, potrebno je koristiti stare provjerene tehnologije, kao što su facsimile. Fax tehnologija nastavlja da živi kroz programska rješenja koja emuliraju fax mašine i integrišu ih sa ostatkom informacionog sistema u organizaciji. INFONET d.o.o. Tuzla bio je kontaktiran od određenog broja kupaca za implementaciju naprednih fax tehnologija u vidu fax servera, te je izvršio evaluaciju trenutne ponude na globalnom tržištu ove tehnologije, na način kako je to radio za sve ostale proizvode koje ima u ponudi. Kriteriji koje koristi INFONET d.o.o. Tuzla zasnovani su na detaljnoj analizi funkcionalnosti proizvoda koji optimalno zadovoljavaju sve potrebe privrednih subjekata i drugih organizacija u BiH, također vodimo računa da ponuđena cijena bude prilagođena uslovima na BiH tržištu. INFONET d.o.o. Tuzla poznat je po tome da u svojoj ponudi ima proizvode koji imaju izrazito visok faktor ROI (return on investment-korist od investiranih sredstva)

Nakon detaljne evaluacije mnogobrojnih proizvoda i dobavljača, uzimajući u obzir potrebe kupaca, kao i kretanja tržišta informacionih tehnologija, odlučili smo ponuditi proizvode kandadske korporacije Extracomm Inc. INFONET d.o.o. Tuzla nudi potpune usluge dostave i integracije fax servera, txt servera i secur servera.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551