Mobilna aplikacija za kreiranje narudžbi

Olakšava rad prodajnim predstavnicima i omogućava značajnu uštedu vremena.

Bajra d.o.o. implementirala je naše mobilno rješenje koje je integrirano sa INFONET ERP-om. Kreirane narudžbe automatski se evidentiraju u centralnoj bazi podataka. Implementacijom mobilne aplikacije za naručivanje omogućena je automatizacija poslovnih procesa prodaje.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551