Misija i vizija

Misija : 'Kroz stvaranje efikasnog, sigurnog i pouzdanog informacionog okruženja po mjeri korisnika omogućiti stvaranje nove vrijednosti i naprednijeg poslovanja'

Vizija : ' Postati jedna od rijetkih kompanija u regionu koja može ponuditi  kompletna rješenja iz domena informaciono – komunikacionih tehnologija, potpuno prilagođena stvarnim potrebama korisnika. Izgradnjom partnerskih odnosa sa klijentima stvoriti okruženje za novi vid poslovanja zasnovan na povjerenju, stabilnosti i efikasnosti.'
 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551