Profil firme

Infonet d.o.o. jedan je od rijetkih sistem integratora u Bosni i Hercegovini koji pažljivo odabire proizvode za integraciju stavljajući na prvo mjesto odnos cijene, kvaliteta i mogućnosti same opreme ili rješenja.

Na tržištu Bosne i Hercegovine prisutni smo od 1998.godine i u tom periodu razvili smo specifične proizvode koji su usmjereni prije svega na zadovoljavanje potreba korisnika i na siguran, stabilan i efikasan rad.
Fokusirajući se na izradu poslovnog informacionog sistema koji je po mnogo čemu jedinstven na tržištu, sticali smo specifična znanja u integralnoj primjeni informacionih tehnologija u oblastima proizvodnje, državne uprave, trgovine i usluga.

Danas sarađujemo sa najboljim svjetskim firmama kako bi ponudili našim klijentima najbolje i najefikasnije proizvode. Preko 200 klijenata koji trenutno koriste naše usluge i proizvode najbolja su potvrda uspješnosti i ispravnosti naše poslovne filozofije

 

POLITIKA KVALITETA SA CILJEVIMA KVALITETA

Sa politikom kvaliteta, koja je sastavni dio strateške politike Društva, postavili smo sebi načela i moto koji obezbjeđuju opstanak i napredak Društva. Naš moto je:

"Kvalitetom do zadovoljstva kupaca"

Osnovna načela naše politike su :

- osigurati zadovoljstva kupaca i dobavljača, u cilju stvaranja partnerskih odnosa i sklapanja dugoročnih ugovora,

- biti tehnički i kvalitativni lider u oblasti savjetovanja, razvoja, implementacije i održavanja informacionih tehnologija u regiji,

- biti prepoznatljiv po kvalitetu sa prihvatljivom cijenom i pravovrijemenim prisustvom na tržištu,

- zadovoljiti vlasnike i uposlenike kroz razne oblike motivacija,

- poslovati sa dobitkom,

- ostvariti razvoj preduzeća bez narušavanja socijalne sigurnosti uposlenika,

- motivisati svakog uposlenika za čuvanje ugleda firme i van radnog vremena,

- unaprijediti unutrašnju organizaciju i informiranost,

- poštivati standarde struke i zakonske propise.

Ciljevi koji proizlaze iz politike Društva su :

- raditi bez grešaka

- osigurati zadovoljstva kupaca bez primjedbi, u utvrđenim rokovima, po povoljnim cijenama a da pri tome bude konkurentan i prepoznatljiv na tržištu,

- razvoj novih procesa, tehnologija, organizacije i načina rada

- dostizanje planiranih ciljeve kvaliteta i rezultata poslovanja

- definiranje odgovornosti svakog uposlenika za obavljene aktivnosti,

- osigurati kvalitetan performance management za sve segmente poslovanja,

- osposobljavati, motivirati i poticati zaposlene za kvalitetniji rad i kontinuirana poboljšanja

- periodično pregledati, analizirati i kada je potrebno, redefinirati politiku i ciljeve kvaliteta u svrhu stalnog poboljšanja kvaliteta

Vođenje Društva u smislu :

- provođenja politike i ciljeva kvaliteta

- osiguranje potrebnih resursa za upravljanje sistemom kvaliteta,

- izgradnje mehanizama za preventivnu identifikaciju i djelovanje na greške kao i blagovremeno otklanjanje istih u slučaju njihovih pojava,

- poduzimanja odgovarajućih mjera na bazi rezultata mjerenja procesa i internih audita.

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551