AUTO SALONI

U dinamičnom Auto sektoru gdje brzina, efikasnost i posvećenost kupcu često igraju najvažniju ulogu u prodaji, efikasan i pouzdan informacioni sistem predstavlja osnovu izgradnje dugoročnog i stabilnog prisustva na tržištu. Infonet sistem za poslovanje Auto salona i servisnih radionica obuhvata sve segmente poslovanja : prodaju, servis, upravljanje rezervnim dijelovima i komunikaciju sa kupcima.

JEDINSTVENI SKUP REGISTARA

- Evidencija poslovnih partnera i svih korisnika sa kompletnom istorijom promjena

PLANIRANJE

- Planiranje termina u servisu na nivou uposlenika sa grafičkim prikazom

PRAĆENJE RADNIH NALOGA

- Evidentiranje radnih naloga, radnih pozicija i prolazaka kroz servis

- Integracija sa ElsaWIN sistemom za preuzimanje radnih pozicija

- Istorijat popravke vozila

- Evidencija kvarova u garantnom roku

PRAĆENJE REZERVNIH DIJELOVA

- Integracija sa skladištem rezervnih dijelova

- Automatska izrada računa prema radnom nalogu i specifikaciji rezervnih dijelova

DNEVNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaji o produktivnosti, ostvarenim satima rada, utrošenom materijalu

KOMPLETAN UVID U POSLOVANJE

- Mjesečni izvještaj o radu servisa

INTEGRACIJA SA PROIZVOĐAČIMA

- Povezivanje sa softverskim podsistemima VW, Audi, Seat, Škoda

- Integracija sa sistemima ETKA, Elsa i Importerom

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551