Javna preduzeća

Programsko rješenje za komunalna i druga javna preduzeća kreirano je sa ciljem da omogući jednostavno i efikasno obavljanje aktivnosti obračuna komunalnih ili sličnih usluga te integralno fakturisanje svih obavljenih usluga. Jedinstveni sistem na domaćem tržištu, putem jednostavnog i fleksibilnog korisničkog interfejsa garantuje efikasno obavljanje svih potrebnih operacija kao i brzu i ažurnu uslugu.

KRAJNJI CILJ - ZADOVOLJSTVO KLIJENTA

Izuzetna stabilnost, brzina rada i jednostavnost korištenja omogućava javnim preduzećima da brzo i sigurno odgovore svim zahtjevima tržišta - da svojim klijentima pruže trajne vrijednosti :

- Sigurnu i ažurnu informaciju

- Brzu i kvalitetnu uslugu

- Jednostavnost i fleksibilnost izmjena i odgovora na sve specifične potrebe

Putem sistema za upravljanje klijentima, moguće je praćenje i analiza svih klijenata sa detaljnim uvidom i formiranjem 'slike' o načinu potrošnje, ispunjavanju finansijskih obaveza i samim tim i uspostavljanje kvalitetnog odnosa sa klijentima baziranog na pravovremenim informacijama.

ANALIZE POSLOVANJA - PUT KA USPJEHU

Veliki broj izvještaja i analiza omogućavaju da se u svakom trenutku prati poslovanje organizacije i da se na jednostavan i fleksibilan način izvještavaju sve rukovodne i upravljačke strukture. Mnogobrojne analize dozvoljavaju modeliranje poslovanja i kreiranje svih finansijskih i operativnih pokazatelja efikasnosti na izuzetno jednostavan i fleksibilan način.

FUNKCIONALNOST I KVALITET NA PRVOM MJESTU

Izgrađen na osnovu dugugodišnjeg iskustva i provjeren u praksi od strane mnogobrojnih korisnika koji su svojim sugestijama omogućili stalno unapređivanje, sistem trenutno sadrži sljedeće module :

· Obračun utrošene vode i fakturisanja usluga odvoza smeća

· Evidencija mjerenih mjesta i površina

· Unos očitanja vodomjera,

· Registar kupaca i dobavljača,

· Modul za fakturisanje utrošene vode

· Modul za fakturisanje usluga odvoza smeća

· Modul sa podrškom za blagajničko poslovanje,

· Praćenje naplate računa i potrebni izvještaji,

· Opomene kupcima,

· Evidencija ugovora sa kupcima,

· Evidencija utuženja,

· Evidencija zamjene brojila, zahtjevi za priključak

· Baždarenje brojila,

· Automatsko knjiženje u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga),

· Automatsko KIF-iranje izdatih računa (unos u knjigu KIF-a),

· Veliki broj izvještaja – kartice potrošača, mjesečni izvještaji o potrošnji vode, finansijski izvještaji...

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551