Državna uprava

Radi specifičnosti u primjeni informacionih tehnologija, državna uprava zahtijevala je razvoj posebnih rješenja koja su u potpunosti prilagođena zakonskoj regulativi koja je trenutno na snazi u Bosni i Hercegovini.

Česte izmjene zakona karakteristika su zbog koje ova rješenja moraju da imaju veoma visok stepen fleksibilnosti i mogućnosti da se redovne operativne procedure veoma jednostavno i brzo mogu mijenjati bez potrebe za izmjenama cijelog sistema.

Najveći problemi koji se pojavljuju u primjeni informacionih tehnologija u sektoru državne uprave su :
- zastarjela postojeća oprema i tehnologija
- nedovoljna sredstva za kompletnu modernizaciju informacionog okruženja
- potreba za brzim, efikasnim i fleksibilnim rješenjima
- kompleksnost poslovnog okruženja sa velikim brojem dokumenata i poslovnih procesa

InfoERP sa dodatnim modulima za državnu upravu maksimalno pojednostavljuje sve procese u organizaciji i omogućava optimalno korištenje svih raspoloživih resursa. Poseban akcenat kod ovih modula stavlja se na jednostavnost korištenja, brzinu i efikasnost procesa koji obuhvataju velike količine podataka kao i sigurnost podataka na svim nivoima.
 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551