Proizvodnja

Infonet ERP predstavlja kvalitetnu i sveobuhvatnu osnovu na kojoj je izgrađen kompletan informacioni podsistem za praćeje i upravljanje proizvodnjom.

Proizvodne organizacije predstavljaju veoma složene poslovne sisteme koji funkcionišu na principu pretvaranja ulaznih resursa u izlazne, odnosno u gotove proizvode. Moderna proizvodnja zahtijeva visok stepen automatizacije, a informacioni sistemi koji podržavaju upravljanje proizvodnjom sporije su se razvijali nego u ostalim oblastima poslovanja.

Infonet ERP omogućava osnovne funkcije upravljanja i praćenja proizvodnje :
- Planiranje proizvodnje
- Praćenje toka proizvodnje sa svim informacijama o proizvodnom procesu
- Analize troškova i ostvarenih prihoda

Kao sveobuhvatno rješenje, InfoERP automatski integriše proizvodni modul sa svim ostalim modulima u sistemu :
- Integracija sa magacinima repromaterijala i gotovih proizvoda
- Integracija sa Glavnom Knjigom
- Integracija sa modulom kadrovske evidencije i obračuna plaća

InfoERP podržava sve vrste i tipove proizvodnje, kao i moderne tehnike planiranja materijala i proizvodnih procesa.

Primjenjen na adekvatan način, InfoERP sa podmodulom za upravljanje proizvodnjom omogućava proizvodnim organizacijama potpunu kontrolu i optimizaciju proizvodnog procesa.
 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551