Trgovina

Nudimo Vam kompletnu ponudu fiskalnih printera i aplikativnog softvera (Kasa, Robno, Materijalno, Finansijsko, Auto servisi...) sve sa pripremljenim dijelom za fiskalizaciju, održavanje softvera i opreme, obuka korisnika sa stručnim kadrom.
Fiskalni printer Tremol T260F Fiskalni printer FP 555 BA
FISKALNI PRINTER TREMOL T260F je termalni printer visoke klase, dizajniran za rad s računarskim sistemima služeći kao elektronička kasa s fiskalnom memorijom. Fiskalni printer istovremeno printa račun i kontrolnu traku na dvije odvojene role papira, koristeći "EASY LOAD" mehanizam za umetanje papira. Opremljen je automatskim rezačem papira za račune i automatskim namotačem za kontrolne trake i ugrađenim GPRS modulom. Pogodan za maloprodajne, veleprodajne objekte, skladišta, urede, servise i sl.
Mogućnost upisa do 30000 artikala i 5000 klijenata.
FISKALNI PRINTER 555 BA je savremen uređaj impozantnih mogućnosti. Odlikuju ga brz termalni printer, izuzetno brza komunikacija, savremeno robusno plastično kućište... Široke termalne trake omogućavaju ispisivanje punog naziva artikla kao i reklamnih poruka. Integrisani GPRS terminal omogućava komunikaciju i slanje podataka poreskoj upravi. Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim spoljnim displejem.
Mogućnost upisa 65000 artikala i 2000 klijenata.
Više informacija o drugim ponudama fiskalnih uređaja na telefon + 387 35 306 550_.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551