Mrežna oprema, serveri , PC, printeri Firewall-i, WAN optimizacija Antivirus
VoiP i komunikacije Antivirus IP Video nadzor
oracle ibm
Baze podataka Mrežna oprema Serveri


Razvojna platforma Mrežna oprema, firewall- i Mobilna prodaja i upravljanje zalihama
Mrežna oprema Replikacija baze podataka
Server based computting
Server based computting IP Video nadzor Printeri
Autentifikacija PC Antivirus

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551