Komunikacioni sistemi

Infonet posjeduje dugogodišnje iskustvo u dizajnu i implementaciji komunikacionih sistema. Elektronske komunikacije danas igraju veliku ulogu u upravljanju i internom funkcionisanju svake organizacije. Bez obzira da li se radi o banci, malom ili srednjem preduzeću, državnoj administraciji, naučnom institutu ili univerzitetu, voditi organizaciju bez efikasnog sistema elektronskih komunikacija, u osnovi čega je robustan i efikasan sistem za elektronsku poštu, je gotovo nezamislivo.

Visoko kvalitetne elektronske komunikacije donose ogromne uštede i povećavaju efikasnost poslovanja. E-mail je osnovna struktura za planiranje vremena, upravljanje ljudskim resursima, tehničkom opremom i za podršku kolaboraciji u okviru ‘groupware’ rješenja.

Kao jedno od najviše korištenih sredstava komunikacije, standardni telefon je takođe unaprijeđen korištenjem koncepta VoIP ( Voice over IP ) telefonije koja koristi mnogo jeftinije Internet prenosne puteve i omogućava vam besplatne pozive unutar organizacije kao i korištenje javne telefonske mreže putem istog sistema.

Moguće je dizajnirati i rješenja koja kombinuju telefoniju i e-mail komunikaciju za kreiranje efikasnog sistema koji dozvoljava glasovnu komunikaciju sa e-mail serverom. Korištenjem video poziva i video konferencija otvaraju se nove mogućnosti za naprednije i efikasnije poslovanje.

Kompleksna elektronska rješenja ujedinjavaju sve interne i eksterne komunikacije u jedinstvenu infrastrukturu pod nazivom Integralni komunikacioni sistem ( Unified Communications System ). Integralni komunikacioni sistem omogućava međusobnu integraciju svih rješenja, tako da je moguće npr. Koristiti ‘Instant Messaging’ sisteme ili telefonski razgovor prilikom planiranja vremena, dobiti informaciju da je osoba koju pozivamo trenutno na sastanku i ostaviti glasovnu poruku koja odlazi na e-mail adresu. Primatelj može kasnije preslušati ovu poruku pozivanjem svog e-mail servera.
Sva ova rješenja moraju funkcionisati u okruženju sa najvišim sigurnosnim zahtjevima – kako sa stanovišta mrežnih komunikacija i sigurnosti podataka, tako i sa stanovišta zaštite sistema od virusa, spama, spyware-a, malware-a itd.

Osnovni elementi rješenja koja nudi INFONET su :

Kvalitet. Znamo kako da prilagodimo komunikacionu sistemsku arhitekturu tačnim potrebama klijenta.

Robusnost. Implementiramo rješenja koja su detaljno testirana i provjerena u praksi.

Visoka dostupnost. Posjedujemo veliko iskustvo u implementacji ‘cluster’ rješenja koja su otporna na zastoje u radu bilo koje od komponenti kao i bilo koje prirodne nepogode ili katastrofe.

Podrška i održavanje. Iskusan stručni tim na raspolaganju je za savjetovanje i podršku u svim fazama uvođenja i korištenja sistema.

Integracija. Dizajniramo infrastrukturna rješenja tako da integrišemo sve funkcionalnosti u jedinstvenu cjelinu.

Mobilnost. Podržavamo korištenje svih vrsta mobilnih uređaja i komunikacija.

Sigurnost. Sva naša rješenja podržavaju najviše sigurnosne zahtjeve. 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551