Održavanje i podrška

Tehnička podrška, HelpDesk, ServisDesk

Infonet nudi potpunu tehničku podršku za sve proizvode od datuma isporuke i tokom cjelokupnog životnog ciklusa proizvoda.

Pružamo tehničku podršku korištenjem e-maila, helpdesk sistema i telefona, kao i direktno na lokaciji korisnika.

HelpDesk i ServisDesk

HelpDesk i ServisDesk su dostupni non-stop – 365 dana u godini, 24 sata dnevno.
  • - Zahtjevi mogu biti poslani putem telefona, e-maila ili helpdesk-a
  • - Brzo i efikasno rješavamo najfrekventnije standardne probleme
  • - Specijalne slučajeve preuzima stručni tim eksperata
  • - Rješavamo i probleme koji zahtijevaju specifično ekspertno znanje
  • - Svi korisnici dobijaju informacije o izmjenama i novim verzijama
  • - Uz svaki riješeni zahtjev dostavljamo i potpuni izvještaj o aktivnostima
  • - Svi zahtjevi se bilježe i prate u sistemu
Spremni smo da vam pomognemo sa vašim hardverskim i softverskim problemima. Nudimo usluge dolaska na lokaciju gdje se problem desio i možemo rješavati i kompleksne probleme na bilo kojoj lokaciji u Bosni i Hercegovini.

Outsourcing


Sve više i više organizacija koncentrišu svoje napore na aktivnosti koje predstavljaju osnovnu liniju poslovanja, ostavljajući većinu IT usluga specijaliziranim kompanijama koje nude usluge ‘Outsourcing-a’. Ova usluga definiše se na osnovu standardnih parametara i dozvoljava klijentima da rade bez investiranja u informacione tehnologije i ljudske resurse.

Ukupni opseg aktivnosti definiše se na osnovu individualnih potreba klijenta. Možemo isporučiti kompleksne informacione sisteme i obezbijediti podršku i usluge bazirane na zahtjevima klijenata.

Ovakve usluge predstavljaju specijalni slučaj stalnog ugovora za podršku, određeni vid preuzimanja kompletnog informacionog okruženja uključujući hardver, softver i infrastrukturu i njegovo pretvaranje u formu usluge.

Kvalitet obezbjeđene usluge definiše se posebnim dokumentom koji se naziva ‘Service Level Agreement ( SLA ).

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551