Sigurnost

Pri dizajnu i implementaciji rješenja iz oblasti informacionih tehnologija, veliku pažnju treba posvetiti identifikaciji rizika, sigurnosti informacionih sistema, zaštiti podataka i održavanju kontinuiteta poslovnih operacija.

Firewall rješenja

Infonet obezbjeđuje dizajn i implementaciju Firewall sistema. Ovakvi sistemi razdvajaju i štite informacione sisteme ili neke njihove dijelove od neovlaštenog pristupa ili napada. Naša rješenja uključuju analize prijetnji i rizika kao i implementaciju prikladne firewall sigurnosne politike.

Izgradnja Firewall rješenja obično uključuje i realizaciju virtuelnih privatnih mreža koje omogućavaju korisnicima da koriste sigurni udaljeni pristup mreži kompanije ili da povezuju lokalne mreže putem Internet javne mreže.

Infonet obezbjeđuje visoku dostupnost i pristup koji je neophodan za realizaciju e-poslovnih rješenja kroz dizajn i implementaciju ‘cluster’ rješenja.

Infonet koristi proizvode i rješenja firme ‘Fortinet’ koja svojim širokim spektrom proizvoda i usluga predstavlja najkonkurentnije i optimalno rješenja za sigurnost informacionih okruženja.

Backup

Zajedno sa porastom važnosti informacionih sistema i podataka, raste i važnost rješenja za smještanje i izradu sigurnosnih kopija ( backup ) ovih podataka i sistema. U ovom sve značajnijem segmentu, nudimo rješenja bazirana na Tivoli Storage Manager-u, koji podržava širok spektar mrežnih protokola, hardverskih platformi, operativnih sistema, sistema za rad sa bazama podataka i opreme za backup. Uz pomoć ovog rješenja možemo kreirati optimalni sistem za svakog klijenta.

Antivirusna rješenja

Razvoj Interneta i bum elektronskih komunikacija, prije svega e-maila, pored ogromnih mogućnosti i potencijala za bolje i efikasnije poslovanje, doveo je i do dramatičnog porasta opasnosti od računarskih virusa unutar korporativnih mreža u kompanijama svih veličina. Nekada najčešći izvor i medij prenosa virusa – flopi disk, zamijenjen je e-mail porukama ili programima koji se skidaju sa Interneta – sa web ili ftp servera.

Infonet rješava probleme računarskih virusa već dugi niz godina, veliko iskustvo omogućilo nam je da odaberemo najkvalitetnija i optimalna rješenja koja štite ne samo desktop klijentske računare već i servere, e-mail sisteme i Internet pristup. Ovaj pristup garantuje da su zaštićeni ne samo podaci na korisničkim računarima, već i podaci na serverima kao i e-mail poruke.

Kompleksna antivirusna zaštita obično uključuje centralno upravljanje sistemom antivirusne zaštite, što maksimalno pojednostavljuje operacije instaliranja, konfigurisanja i ažuriranja individualnih komponenti cijelog sistema.

Pri implementaciji antivirusne zaštite, Infonet koristi proizvode firmi Sophos i McAfee koje su nakon dugotrajnog testiranja i korištenja u praksi pokazala optimalne performanse uz visok kvalitet zaštite.

Kontinuitet poslovanja

Plan za kontinuitet poslovanja kreiran je u kooperaciji sa menadžmentom kompanije i uposlenima koji nam pomažu da identifikujemo najvažnije i najkritičnije dijelove sistema. Plan za održavanje kontinuiteta poslovanja u velikoj mjeri olakšava ponovno pokretanje sistema i usluga u slučaju bilo kakvog ispada ili gubitka funkcionalnosti.

PKI

Infonet pruža kompleksne usluge u području ‘public key infrastructure ( PKI )’ dizajna i implementacije. Tim stručnjaka u Infonetu posjeduje višegodišnje iskustvo u implementaciji PKI sistema. Nerazdvojan dio ovih projekata je i isporuka uređaja za multi-autentifikaciju ( čip kartice, USB tokeni, biometrijski elementi ) kao i kriptografska oprema.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551