EFIKASNA LOKALNA UPRAVA

Programsko rješenje za rad lokalne uprave - općinskih organa u potpunosti je prilagođeno potrebama i funkcionisanju općinske administracije u Bosni i Hercegovini. Programsko rješenje je dizajnirano tako da omogući jednostavan i efikasan rad službenika na šalterima koji su odgovorni za izdavanje svih vrsta uvjerenja i dokumenata. Namijenjen prije svega organima lokalne uprave koji žele da optimalno riješe komunikaciju sa strankama kao i omoguće interne analize i kontrole, sistem omogućava brzinu, stabilnost i pouzdanost svakodnevnog rada.

STRUKTURA SISTEMA

Sistem se trenutno sastoji od šest međusobno povezanih modula koji obuhvataju poslove lokalne uprave.

Svaki od modula može se koristiti izdvojeno ili kao dio integralnog informacionog sistema.

MATIČNE EVIDENCIJE

Na osnovu matičnih podataka moguće je dobiti veliki broj izvještaja i dokumenata koji se izdaju po zahtjevu stranke, uz potpuno praćenje i kontrolu kompletne historije promjena i pregleda korisnika sistema koji su i kada napravili određene izmjene.

Podaci iz matičnih evidencija mogu se koristiti i u drugim aplikacijama prema potrebama naručioca. Integracija se može obaviti putem omogućavanja direktnog pristupa podacima iz drugih aplikativnih modula ili korištenjem specijalnog modula za integracije.

TEHNIČKA PLATFORMA I SIGURNOST PODATAKA

Baziran na relacionoj bazi podataka MS SQL Server i Windows klijent aplikaciji sistem obezbjeđuje maksimalnu sigurnost i stabilnost u radu uz potpunu kontrolu nad korisničkim pravima pristupa podacima. Pristup podacima je kontrolisan na nivou servera baze podataka čime se pruža maksimalna sigurnost i zaštita podataka od neovlaštenog korištenja.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551