Auto industrija


Efikasan i moćan informacioni sistem u sektoru prodaje i održavanja automobila je jedan od ključnih faktora uspjeha. Informacioni sistem infoDMS ( Dealer Management System ) treba da obuhvati sve specifične potrebe korisnika i pruži podršku svim poslovnim procesima.

infoDMS je moderan, efikasan i fleksibilan informacioni sistem koji omogućava praćenje svih poslovnih procesa u prodaji, servisu i održavanju kao i prodaji i zamjeni rezervnih dijelova.

Prodaja

Modul prodaje obezbjeđuje evidenciju svih kupaca kao i marketinške aktivnosti na području prodaje novih i polovnih automobila - pokrivajući procese narudžbe, ponude, isporuke i post prodajne aktivnosti. Svi postojeći i potencijalni kupci registruju se u sistemu i postaju dio jedinstvenog registra kupaca.

Servis

Servisni modul pokriva sve procese servisnog sektora, preko primanja rezervacija i planiranja servisa pa do izrade faktura za usluge servisa i rezervnih dijelova. Integracija kataloga rezervnih dijelova omogućava da se na jednostavan način obuhvate svi poslovni procesi.

 


 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551