Zdravstveni sektor

Istraživanja provedena posljednjih nekoliko godina pokazuju da veliki broj ( oko 70% ) informacionih projekata u sektoru zdravstvenih usluga nije uspješno proveden do kraja pri čemu velika većina projekata kasni sa implementacijom i zahtijeva mnogo više resursa nego što je bilo planirano.

Analize pokazuju da je glavni uzrok za ovo rastuća kompleksnost ovog sektora kao i sve veći zahtjevi koji se postavljaju pred projektante u pogledu integracije rješenja, sigurnosti i sveobuhvatnosti poslovnih procesa.

InfoERP moduli za sektor zdravstva, izgrađeni na osnovu najboljih iskustava iz dugogodišnjeg projektovanja poslovnih procesa, pružaju korisnicima efikasna, stabilna i fleksibilna rješenja koja postaju dio integralnog informacionog sistema.


InfoCARE rješenje za zdravstvene ustanove obuhvata glavne poslovne cjeline :
- Primarna njega
- Administracija
- Ljekarske informacije
- Rad odjeljenja

U okviru ovih cjelina, obuhvaćeni su svi poslovni procesi i kreirana jedinstvena integraciona platforma kojom se postiže :
- Implementacija u okviru predviđenih troškova
- Implementacija u okviru planiranog vremena
- Efikasno i jednostavno rješenje
- Kvalitet i ažurnost poslovnih informacija
- Zadovoljstvo korisnika sistema i korisnika usluga


GynObst - aplikativno rješenje za ginekološke ordinacije:

- Pregled pacijenata
- Evidencija pacijenata
- Pravljenje zahtjeva
- Izdavanje nalaza i mišljenja
- Izdavanje uputnica

Preuzmi brošuru ovdje.

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551