Implementacija i integracija

Infonet obezbjeđuje tehničku osnovu, softverske platforme i kompleksne usluge u polju implementacije i integracije infrastrukturnih mrežnih usluga, informacionih sistema, nadgledanja i upravljanja kao i u području sigurnosti informacionih rješenja.

 • Infrastruktura – Implementacija usluga i mrežnih servisa na svim platformama ( Windows, Linux, SUN).
 • Groupware rješenja – sistemi koji se fokusiraju na komunikaciju i kooperaciju, najčešće na MS Exchange i Lotus Notes platformi, uključujući integraciju glasovnih komunikacija, GSM-a i Fax servisa.

 • Monitoring i upravljanje mrežama i sistemima – korištenjem platformi IBM Tivoli, HP OpenView Sistemi za IT upravljanje uslugama korištenjem ITIL metoda (Help Desk, Upravljanje incidentima i problemima, Upravljanje konfiguracijom i promjenama, ‘Service Level Management’ ).
Registracija naziva .ba domena - kao ovlašteni registrar nudimo usluge registracije .ba domena prema utvrđenom pravilniku o registraciji.
 • IT Sigurnost – sigurnost mreža i sistema, praćenje i kontrola pristupa, analiza rizika, PKI, sigurne internet komunikacije (firewal-i, VPN, SSL gates ). Rješenja za zaštitu od virusa i spam-a. Backup i arhivski sistemi. Koristimo proizvode vodećih svjetskih kompanija (IBM, Oracle, Sophos, HP, CheckPoint, MS) da bismo dizajnirali naša rješenja.

 • Virtuelizacija – Infonet je ključni partner firme VMWare za implementaciju kompletne virtuelne infrastrukture uljučujući SAN za konsolidaciju servera.

 • Korporativno upravljanje sadržajem – Implementacija sistema za upravljanje dokumentima, upravljanje record-ima, radne tokove ( Workflow ) u organizacijama svih veličina i tipova.

 

Za realizaciju projekata zadužen je tim tehničkih specijalista sa velikim iskustvom u implementaciji projekata.
Kao dio usluga razvoja informacionih sistema pružamo sljedeće usluge :
 • - Savjetovanje u procesu nabavke i dizajna sistema
 • - Upravljanje projektima
 • - Analiza i dizajn kompletnih rješenja
 • - Savjetovanje u izboru optimalnih hardverskih i softverskih proizvoda
 • - Implementacija gotovih rješenja
 • - Post-implementaciona podrška i održavanje

 

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551