infoCARE je informacioni sistem za zdravstvo, baziran na Web-u koji koriste vodeće zdravstvene ustanove širom svijeta.Sistem objedinjuje spektar aplikativnih modula koji služe u medicinske, administrativne i statističke svrhe. Svaki od ovih modula može poslužiti kao baza i podrška za specifične potrebe zdravstvenih ustanova.

Srce infoCARE sistema predstavljaju electronic Patient Record (ePR-elektronički zapis o pacijentu), u kojem se prikupljaju opšti i medicinski podaci o pacijentima, i Patient Master Index (PMI). PMI može funkcionirati kao zaseban (stand-alone) proizvod u okviru neke bolničke ustanove, a može biti i dio nekog većeg nacionalnog ili državnog sistema.

Ono što infoCARE razlikuje od drugih zdravstvenih, bolničkih informacionih sistema (hospital information sistem-HIS) je njegov jedinstveni dizajn, njegova najnaprednija tehnologija i „FastTrak to ePR“ arhitektura i metodologija. Ovakva kombinacija dizajna i tehnologije daje infoCARE sistemu fleksibilnost i brzinu sa svim prednostima ePR-a, počevši od prvog implementiranog infoCARE modula.

infoCARE sistem može prikupljati i objedinjavati ePR podatke iz različitih zdravstvenih i javnih sistema.

Izgrađen je na moćnoj integracijskoj platformi za razliku od drugih sistema, čiju osnovu čine strogo baze podataka i druge tehnologije prošlosti. Kao rezultat toga, infoCARE moduli se jednostavno povezuju sa drugim sistemima koji sadrže medicinske i podatke o pacijentima, a locirani su širom svijeta u različitim institucijama, regionima i državama.

Za razliku od drugih informacionih sistema za zdravstvo, koji tek naknadno pokušavaju da postanu bazirani na Web-u, infoCARE je od samog početka građen kao Web-baziran sistem koji omogućava nesmetan i siguran pristup podacima o pacijentima, nezavisno od lokacije sa koje se pristupa. Kako je infoCARE sistem baziran na Web-u, on takođe pruža neke hardverske prednosti u vidu smanjenja IT i administrativnih troškova vezanih za nadogradnju softvera u tradicionalnom klijent/server okruženju.

Sa infoCARE sistemom korisnici se vrlo brzo upoznaju, i opremljeni su moćnim alatima sa kojima mogu vrlo jednostavno prilagoditi naša sistemska rješenja ukoliko i kad god to žele.

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551