Sistem kontrole pristupa nudi zaštitu za stambene i komercijalne nekretnine, bez obzira na to da li se koristi za urede, banke, aerodrome, trgovine, privatno vlasništvo ili jednostavno pruža sigurnost za osoblje i klijente. Ciljevi sistema kontrole pristupa često opisuju u smislu zaštite sistemskih resursa od neprimjerenih ili neželjenih pristupa korisnika.

Sistem pruža neke od najisplativijih, sofisticiranih kontrola pristupa i čitača kartica za sve vrste kupaca. Naši sistemi se mogu integrisati u internu televiziju, napraviti sistema za kontrolu više aplikacija i pruža mogućnost za detaljno izvještavanje o događanjima.

Glavni cilj istraživanja i razvoja je da da focus na projektovanje sistema koji su jednostavni sa stanovišta korisnika, da opravda trošak svim funkcionalnostima i odredbama koje su potrebne za efikasno vođenje organizacije.

Korištenje sistema za kontrolu pristupa je jednostavano: korisnik mora dokazati da ima pravo pristupiti određenoj lokaciji. Korisnik daje svoje podatke (u obliku beskontaktnih kartica, brojčanih oznaka ili otisaka prstiju ili bilo kojih drugih biometrijskih karakteristika) do čitača istih, koji šalje informacije u sistem kontrole pristupa.

Sistem poredi korisničke podatke (npr. broj bezkontaktne kartice) sa popisom svojih podataka i prava, koji su uneseni u sistem. Na toj osnovi sistem odobrava ili odbija zahtjev korisnika (npr. da otključava električne brave i omogućava korisniku da prođe kroz vrata), a svaki događaj se evidentira u zapisniku. Čitač daje povratne informacije korisniku o odobravanju ili odbijanju zahtjeva (npr. zvučni signal ili promjena boje na signalnom svjetlu čitača).

Danas, organizacije su pod velikim pritiskom da povećaju produktivnost, upravljaju sredstvima rada djelotvornije i uspješnije, vrše kontrolu troškova i pružaju bolje usluge s manje sredstava nego ikad prije. Navedene uslove organizacija može sprovesti uz automatizovan sistem koji može pružiti odgovarajuću kontrolu radnog vremena.

Obje kontrole, i pristupa i radnog vremena, imaju zajedničko sredstvo identifikacije (na primjer čitač kartica) te u nekim slučajevima softver.

Vrijeme upisa se izvršava na sljedeći način: kada zaposleniki ulazi ili izlazi iz firme, provuče karticu kroz čitač. Prilikom registracije događaja, zaposlenik prvo mora pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku na čitaču(kontroloru). Tekst prikazan na ekranu kontrolera omogućava zaposleniku da odmah provjeri je li događaj ispravno registrovan.
Registrovani podaci se prenose na računar, koji je povezan s kontrolerom preko komunikacijskog pretvarača. Ako klijent također koristi sistem kontrole pristupa, kontrola radnog vremena (ili nekoliko takvih kontrolera) se mogu uključiti u postojeće komunikacijske linije kao dodatni kontroler.
Podaci se prenose na računar svaki put kada je veza uspostavljena između računara i kontrolora - uvijek ili povremeno. Kad se veza ne uspostavi, registrovani podaci se snimaju u internu memoriju kontrolera. Budući da je kapacitet memorije ograničen, korisnik mora osigurati da se podaci prenose na vrijeme, inače dio prikupljenih i registrovanih podataka mogu se izbrisati.

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551